O motivácii, inšpirácii a pracovnom živote troch slovenských CEOs

1. Za svoj život ste pracovali v nadnárodných spoločnostiach so zvučnými menami, medzi inými Gillette, Henkel či Bongrain. V čom Vám skúsenosti, ktoré ste tam nadobudli, pomáhajú v práci, ktorú robíte dnes?

Najväčší prínos má pre mňa poznanie rôznych firemných kultúr, ktoré v spoločnostiach fungujú. Verím, že dnes dokážem zhodnotiť výhody otvorenej firemnej kultúry, ktorú sa v STOCKu snažím podporovať a udržiavať. Pochopil som, že istý základ úspechu každej spoločnosti sa skrýva v kvalite tímu ľudí, ktorí spoločnosť vedú. Naučil som sa tiež, že aj keď kompromisy patria do obchodníckeho života, určite nepatria do života manžérskeho; najmä do oblasti firemných hodnôt a firemnej stratégie. Tam je potrebné zachovávať veľmi konzistentný a nekompromisný postoj.

2. Dnes ste generálny riaditeľ slovenskej divízie Stock Spirits Group. Čo je najväčšou denno-dennou výzvou na tejto pozícii?

Najväčšou výzvou je neuspokojiť sa so súčasným stavom, aj keď sa darí, ale neustále hľadať nové príležitosti na rozvoj biznisu. Netreba riešiť len operatívu, treba byť v polohe vizionára. Toto je mimoriadne náročné zrejme pre každého manažéra stredne veľkej spoločnosti. Tam je totiž potrebné riešiť aj množstvo denno-denných úloh a problémov. Kľúčom k zvládnutiu týchto výziev je určite kvalitný tím najbližších spolupracovníkov.

3. Stáli ste na čele akvizície a následnej integrácie spoločností Stock Slovensko a Imperator s. r. o. Skúste, prosím, pár vetami vystihnúť, čo bolo na tejto integrácii najnáročnejšie.

Akvizícia Imperatoru bola najzaujímavejším obdobím môjho pôsobenia v Stocku, avšak musím sa priznať, že aj jedným z najťažších. Obdobie integrácie oboch biznisov bolo mimoriadne náročné najmä z dôvodu stretu dvoch úplne odlišných firemných kultúr. Spoločnosti boli riadené celkom odlišnými spôsobmi, nielen personálne, ale aj obchodne. Imperátor bol vynikajúci v manažmente vzťahov so zákazníkmi kľúčovými pre ich biznis. Stock bol zas absolútne sústredený na rozvoj svojich značiek.

Skĺbiť oba modely dokopy bola skutočná výzva. Podobne veľkou výzvou bolo postaviť nový spoločný tím zamestnancov, ktorí budú kvalitní, motivovaní a odhodlaní posilniť oblasti, v ktorých obe spoločnosti boli najsilnejšie. Nepodarilo sa nám to tak, ako sme chceli. Mali sme úprimnú snahu integrovať oba tímy, avšak, ako som už spomenul, odmietli sme robiť kompromisy v hodnotách, ktoré určujú firemnú kultúru. Z tohto dôvodu sme stratili mnoho ľudí z bývalého Imperátora. Bola to veľká manažérska škola!

4. Čo Vás na Vašej práci najviac inšpiruje; prečo sa každý deň tešíte do práce?

Do práce sa skutočne teším. Rád hovorím, že po všetkých predošlých skúsenostiach som skončil v biznise s najväčšími emóciami. Naše produkty sú predsa o radosti, pohode s priateľmi, oslavách… Samozrejme, do práce chodím rád najmä preto, že mám naozaj veľmi rád ľudí, s ktorými pracujem. Sme výborný tím, svojich kolegov si vážim a verím, že to je vzájomné. Verím, že to je základ, od ktorého sa organizácia odráža k úspechu. A byť úspešný znamená mať spokojného spotrebiteľa, ktorý oceňuje naše produkty, naše inovácie. Inšpiruje ma, že sa nám to v posledných rokoch darí.

1. S prehľadom ste vybudovali úspešnú firmu. Vždy ste chceli robiť túto prácu alebo je to súhra okolností, že ste dnes tam, kde ste?

Vždy som sa chcel venovať niečomu výnimočnému. Ale že to je práve umelá inteligencia je len súhra okolností. Vypracoval som sa zdola, takpovediac “od piky”, takže viem, aké to je pracovať u klienta aj pre klientov. Skúšal som rôzne pozície – výkonné, kreatívne, manažérske. V súčasnosti čerpám najmä z kombínacie týchto skúseností. Pri každodennej práci mi pomáha schopnosť pozerať sa na problémy očami rôznych ľudí, ktorými som v minulosti bol.

2. V ktorých oblastiach každodenného života využívate AI (Artificial Intelligence) Vy osobne?

Pripomienky, kalendáre, navigácia. Všetky tieto aplikácie sú bežné dostupné, a, pravdupovediac, neviem si bez nich predstaviť praktický život. Hneď, ako si ľudia zyknú na určitý komfort, je ťažké oň prísť.

3. Ako môže podľa Vás biznis prekvitať v meniacom sa prostredí? Čo Vám pomohlo zostať zameraný na výsledok a nestratiť ho zo zreteľa?

Museli sme si uvedomiť, čo nás robí unikátnymi, a tvrdo sme za tým šli. Toto nastavnie mysle nám pomáha plniť krátkodobé ciele. Takisto sa pozeráme do blízkej budúcnosti a neustále premýšľame, kam sa trh hýbe, a tam ideme. Riadime sa heslom: “Nepozerajte sa, kde je puk teraz, ale kde puk ešte len bude.”

4. Odkiaľ čerpáte inšpiráciu do pracovného života?

Inšpiráciu nachádzam vo svojej minulosti, vo svojich skúsenostiach, a v ľuďoch okolo seba.

1. V Panta Rhei pracujete od roku 2010. Prečo Vám práve knihy prirástli k srdcu? 🙂

Vďaka mojim rodičom mám ku knihám vzťah už od detstva a sprevádzajú ma celým životom. Najintenzívnejšie som čítal počas strednej školy. Knihy mi dávajú zábavu, vedomosti, informácie; čítanie knihy je pre mňa jednou z najkrajších foriem oddychu. Posledných osem rokov ma knihy sprevádzajú aj v pracovnom živote, čomu sa nesmierne teším. Nie každý má to šťastie, že môže pracovať s takým krásnym produktom.

2. Vaša téma je: „pozitívna zákaznícka skúsenosť – cesta k úspechu“. Mohli by ste v krátkosti spomenúť niekoľko najvýznamnejších míľnikov v budovaní značky Panta Rhei?

Prvým veľkým mílnikom bolo, keď sme v roku 2001 otvorili predajňu v nákupnom centre Aupark Bratislava na ploche prevyšujúcej 400m2. Myslím si, že formátom a šírkou ponuky to bolo prvé kníhkupectvo na Slovensku, ktoré ponúkalo miesto pre oddych v “knižnej obývačke”. Postupne sme začali spájať kníhkupectvo s kaviarňou a v roku 2009 prišla na svet značka Café Dias. V nasledujúcich rokoch sme sa sústreďovali na to, ako sa dostať čo najbližšie ku zákazníkovi, a teda na budovanie retailovej siete. V posledných rokoch sme expendovali najmä v menších mestách, kde sú reakcie zákazníkov veľmi pozitívne. Podpora internetového predaja s možnosťou osobného odberu na predajni je ďalším míľnikom.

Nakoniec by som spomenul ešte naše CSR aktivity, ktorým sa venujeme posledné dva roky. V minulom roku sme v desiatich detských domovov postavili desať krásnych čitateľských kútikov. V projekte “Otec mama, poď mi čítať” spolupracujeme s externými odborníkmi a organizujeme osvetové činnosti, ktorý vysvetľujú dôležitosť čítania.

3. Na čo sa aktuálne najviac zameriavate v rámci pracovných aktivít, kam smerujete väčšinu svojej energie?

S našim tímom pracujeme na hľadaní a realizácií krokov, ktoré sú odpoveďou na vysoké tempo rastu kľúčových nákladových kategórií a to najmä v oblasti osobných nákladov, ktoré predstavujú našu najväčšiu nákladovú položku. Z dlhodobého pohľadu hľadáme cesty, ako prispôsobiť náš retailový model trendom vývoja spotrebiteľského správania – jednak v oblasti čítania kníh, ako aj v oblasti nákupného správania.

4. Čo Vás na Vašej práci najviac inšpiruje; prečo sa každý deň tešíte do práce?

Bezpochyby, je to pochvala od zákazníka – v predajni a aj v eshope. Keď nás zákazník pochváli, vtedy vieme, že robíme veci dobre. Mne osobne obrovskú pozitívnu emóciu v minulom roku prinášala osobná účasť na realizácii knižných kútikov v detských domovoch.

Chcete sa dozvedieť viac o tom, čo inšpiruje generálnych riaditeľov na Slovensku? Na CEO Fóre Slovensko máte možnosť spoznať vyše 150 biznis lídrov osobne a dozvedieť sa z prvej ruky o úspechoch i výzvach, ktorým čelia. Tešíme sa na Vás už 12. – 13. februára v Bratislave!

Leave a Comment

Your email address will not be published.