Juraj Rosa

Juraj Rosa

Juraj Rosa

Juraj spolupracuje s lídrami v rôznych odvetviach na riešení ich potrieb pomocou technológií umelej inteligencie novej generácie. Pri tejto práci, pri ktorej spája svoj záujem o dizajn a technológiu, vedie silný, výkonný a skúsený tím, a zároveň dohliada na kvalitu poskytovaných služieb.

Ďalšie zaujímavé informácie o Jurajovi sa môžete dozvedieť v krátkom interview, ktoré nám poskytol.