Martin Podhradský

Martin Podhradský

Martin Podhradský

Po absolvovaní gymnázia na Grösllingovej ulici v Bratislave absolvoval VŠE – Obchodnú fakultu. Celý svoj pracovný život pôsobil v obchodných organizáciách. Od roku 1995 pracuje v dm drogerie markt na pozícií konateľa. Súčasne zastáva aj funkciu viceprezidenta RUZ, v rámci ktorej zastupuje SAMO. Je ženatý a má dve dcéry. A je známy svojou neochotou verejne vystupovať.