Matej Bošňák

Matej Bošňák

Matej Bošňák

je vedúcim partnerom spoločnosti EY na Slovensku. V spoločnosti EY pracuje od roku 2004, pričom poradenstvu a audítorstvu sa venuje už 24 rokov. Matej má skúsenosti s vykonávaním služieb v oblasti transakčného poradenstva, ktoré pomáhajú nadnárodným a domácim klientom v širokej škále odvetví vrátane sektora energetiky a verejných služieb a výrobných odvetví. Okrem toho má bohaté skúsenosti s auditmi významných klientov, ktorí pôsobia v oblasti energetiky a verejných služieb, dopravy, automobilového priemyslu, technológií a telekomunikácií, finančných služieb, ako aj veľkoobchodu a maloobchodu. Je dlhoročným členom Asociácie certifikovaných účtovných znalcov (ACCA) v Anglicku a držiteľom diplomu ACCA v medzinárodnom finančnom výkazníctve. Absolvoval Žilinskú univerzitu so zameraním na kybernetiku.