Milan Šesták

Milan Šesták

Milan Šesták

Ing. Milan Šesták vyštudoval Podnikový manažment na Technickej Univerzite vo Zvolene. Po ukončení štúdia pôsobil na pozíciách riadenia kvality. z pozície Inžiniera kvality sa prepracoval na pozíciu Manažéra kvality. Jeho pôsobenie v oblasti riadenia kvality v zahraničných výrobných spoločnostiach Molex, Swedwood a Dana Emerson Actuator Systems, ktorú prevzala firma TRW bolo zavŕšené prechodom na pozíciu riaditeľa závodu Emerson Network Power v Novom Meste nad Váhom. Z tejto pozície postúpil na pozíciu generálneho riaditeľa Emerson, a.s. Nové Mesto nad Váhom a následne v CCN Group Slovakia, Považská Bystrica.
Od októbra 2015 pôsobí v TRW Automotive (Slovakia) s.r.o. v Novom Meste nad Váhom na pozícii generálneho riaditeľa.
Od začiatku svojho profesionálneho pôsobenia sa aktívne venuje odbornej práci v oblasti riadiacich systémov a od roku 2011 je Prezidentom Slovenskej spoločnosti pre kvalitu. Pôsobil celú dekádu ako vedúci posudzovateľ Národnej ceny SR za kvalitu, je členom odborných pracovných skupín a redakčných rád časopisov.