Miroslava Remenárová

Miroslava Remenárová

Miroslava Remenárová

Má osvedčené skúsenosti v oblasti riadenia firemnej reputácie a komunikácie, vládnych vzťahov, značky zamestnávateľa, angažovanosti zamestnancov, sociálnej zodpovednosti a marketingovej komunikácie. Pri svojej práci sa zameriava na  pozitívny prínos pre zákazníka a výsledky firmy, nerada sa vzdáva a vynachádzavo hľadá cesty, ako sa veci dajú dosiahnuť, pričom prináša inovatitívny pohľad na vec. Vďaka pôsobeniu v rôznych priemyselných odvetviach (maloobchod, FMCG, Telco, stavebný priemysel, bankovníctvo) disponuje rozsiahlymi odbornými znalosťami, ktoré sú prínosom najmä pre firmy, ktoré potrebujú upevniť existujúce postavenie alebo skúmajú nové príležitosti na svoj rast či prechádzajú zmenou.