Peter Dosedla

Peter Dosedla

Peter Dosedla

V skupine Manuvia zastáva Peter Dosedla funkciu CEO a zodpovedá za chod a business development pre región CEE. Je prezidentom HR Aliancie a zástupcom Zväzu elektrotechnického priemyslu SR a Združenia pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov – HRcomm. Je členom prezídia Republikovej únie zamestnávateľov SR. Aktívne prispieva k formovaniu názorov na mobilitu pracovnej sily a stabilitu zamestnancov. Je pravidelným rečníkom a komentátorom v rámci rôznych workshopov, konferencií a eventov vrátane medzinárodných. Externe prednáša a spolupracuje s Fakultou verejnej správy Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Peter Dosedla je spoluzakladateľom pracovnej agentúry Express People, ktorá sa po dokončení fúzie stala súčasťou skupiny Manuvia, súčasnej jednotky v personálnom leasingu v SR a ČR.