RADEK STROUHAL

RADEK STROUHAL

RADEK STROUHAL

je absolvent Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava v oboru finance. Svou kariéru začal ve skupině PROMET GROUP, ve které působil od roku 2006 do roku 2013. Začínal jako risk manažer, později zastával funkci vedoucího finančního controllingu a poslední čtyři roky před nástupem do Tatry působil jako finanční ředitel. V rámci skupiny PROMET GROUP se intenzivně podílel na akvizičních projektech, např. akvizici společnosti KOFING a.s. v roce 2009 nebo akvizici společnosti Tawesco s.r.o. v roce 2011. Za akvizici společnosti Tawesco a restrukturalizaci jejího financování byl v roce 2011 asociací CFO Club nominován do TOP 10 nejlepších finančních ředitelů v ČR.
V rámci vstupu nových majitelů do Tatry působil od počátku v týmu odpovědném za vlastnické převzetí a záchranu kopřivnické automobilky. V říjnu 2013 byl jmenován do funkce místopředsedy představenstva TATRA TRUCKS a.s. a CFO společnosti. Jeho přínos na pozici CFO byl v roce 2015 oceněn třetím místem v hodnocení finančních ředitelů asociací CFO Club. Jeho dlouhodobá práce na rozvoji společnosti vyvrcholila 1.2.2017 jmenováním CEO TATRA TRUCKS a.s.