Prednášajúci

Na CEO Fóre sa stretnú špičkoví prednášajúci z rôznych odborov, aby zdieľali svoje poznatky a skúsenosti s účastníkmi.

Vladimír Vaňo

Chief Economist

Karol Ponesz

Country Manager

Daniel Buryš

CEO

Dana Minova

Chief Human Resources Officer

Martin Kuruc

CEO

Štefan Rosina ml.

CEO

Martin Belan

CEO

Viktor Bánczi

CEO

Peter Helexa

CEO and Chairman of the Board

Ján Donič

CEO

Miloš Kondela

Marketing Director

Marián Jánoš

CEO

Mária Bieliková

CEO, Co-Founder

AI, Informatika

Romain Vincent

CEO

Marián Jánoš

CEO