Prednášajúci

Na CEO Fóre sa stretnú špičkoví prednášajúci z rôznych odborov, aby zdieľali svoje poznatky a skúsenosti s účastníkmi.

Romain Vincent

CEO

Martin Belan

CEO

Daniel Buryš

CEO

Jozef Kausich

CEO

Martin Kuruc

CEO

Štefan Rosina ml.

CEO

Karol Ponesz

Country Manager

Dana Minova

Chief Human Resources Officer

Vladimír Vaňo

Chief Economist

Marián Jánoš

CEO

Peter Helexa

CEO and Chairman of the Board

Lucia Čišková

Managing Director

Ján Donič

CEO

Miloš Kondela

Marketing Director

Mária Bieliková

CEO, Co-Founder

AI, Informatika

Viktor Bánczi

CEO